Referenciáink

Ügyfeleink között megtalálhatóak a versenyszféra nagy- és kisvállalatai, a multinacionális cégek éppúgy, mint az államigazgatási és önkormányzati szektor intézményei. A Siriol Hungary szakértői az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szereztek az általunk nyújtott szolgáltatások területén.

Ügyfeleink visszajelzései alapján tanácsadói munkáink kiemelt hozzáadott értéket képviseltek, az általunk javasolt vagy implementált megoldások a gyakorlatban költséghatékonyan alkalmazhatóak voltak.

A következőkben röviden bemutatjuk szakértőink néhány kiemelt projektjét szolgáltatási területek szerint csoportosítva:

Irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások

Informatikai szolgáltatásirányítási rendszer (ISO 20000) bevezetés támogatás – Hazai IT szolgáltató, Hazai Pénzintézet, Állami Költségvetési szerv

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az ISO 20000-1 bevezetés előtt, annak elősegítésére, hogy a tanúsítás sikeres legyen. A munka magában foglalta a folyamatok áttekintésén és átszervezésén túl, a vonatkozó szabályozások követelményekhez való illesztését is. A projektet követően a tanúsítás minden esetben sikeresen lezajlott.

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER (ISO 27001) BEVEZETÉS TÁMOGATÁS – HAZAI KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK, ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer bevezetés előtt, annak elősegítésére, hogy a tanúsítás sikeres legyen. A munka magában foglalta a folyamatok áttekintésén és átszervezésén túl, a vonatkozó szabályozások követelményekhez való illesztését, és a szükséges dokumentációk elkészítését is. A projektet követően a tanúsítás sikeresen lezajlott.

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BELSŐ AUDITOK ELVÉGZÉSE – HAZAI IT SZOLGÁLTATÓ, HAZAI PÉNZINTÉZET, ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása irányítási rendszerek (ISO 20000, 27001, 9001) külső auditja előtt, annak elősegítésére, hogy az audit sikeres legyen. A munka magában foglalta a folyamatok áttekintését, belső audit elvégzését és a feltárt hiányosságok megoldására tett akciótervek kidolgozását. A projekteket követően a külső auditok sikeresen lezajlottak.

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER OKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA – HAZAI IT SZOLGÁLTATÓ, HAZAI PÉNZINTÉZET, ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Az Informatikai Szolgáltatásirányítási Rendszer (ISO 20000 – ISZIR) oktatáson az alapszintű ITIL ismeretek átadása mellett a résztvevők megismerik az ISZIR keretrendszerét és annak működését. Az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (ISO 27001 – IBIR) oktatáson a résztvevők megismerik az általános információbiztonsági alapelveket, ezek gyakorlati alkalmazhatóságát, továbbá bemutatásra kerül az IBIR keretrendszere és annak működése.

Informatikai tanácsadás

IT üzemeltetés átszervezése – Hazai IT szolgáltató

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az általános irányítási feladatok minőségének költséghatékony biztosításához. A feladatok a következő menedzsment területekhez kapcsolódó külső tanácsadói segítségnyújtásra terjedtek ki: fejlesztői csapat irányítása; kapcsolattartás az üzleti területekkel; külsős fejlesztések felügyelete; számlázások felügyelete; helpdesk, support csoport irányítása; beszerzések irányítása.

IT FEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS MENEDZSMENT ÁTSZERVEZÉSE – HAZAI INGATLANÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALATCSOPORT

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az általános irányítási feladatok minőségének költséghatékony biztosításához. A feladatok a következő menedzsment területekhez kapcsolódó külső tanácsadói segítségnyújtásra terjedtek ki: fejlesztői csapat irányítása; kapcsolattartás az üzleti területekkel; külsős fejlesztések felügyelete; számlázások felügyelete; helpdesk, support csoport irányítása; beszerzések irányítása.

AUDIT MEGFELELŐSÉG FELKÉSZÍTÉS – NEMZETKÖZI IT SZOLGÁLTATÓ

Támogató tanácsadói feladatok, amelynek elsődleges célja, hogy a társaság sikeresen teljesítse a belső és külső auditokat (SOX, PCI). A munka magában foglalta az érintett üzemeltetési folyamatok felmérését, a kontrollokra vonatkozóan ajánlások elkészítését a vezetőség részére, továbbá a végleges folyamatok belső szabályozásoknak megfelelő dokumentálását.

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA – HAZAI SZOLGÁLTATÓ

A meglévő rendszer kiváltása egy Logisztikai és egy Vezetői Információs Rendszerrel. A két új rendszer kapcsolatának kialakításához, bevezetéséhez külső tanácsadói támogatás. Működési folyamatok felmérése, fejlesztők koordinálása, pontos ügyfél igények meghatározása, a rendszerek közötti dokumentált kapcsolat kialakítása a projekt főbb feladatai.

ITIL OKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA – HAZAI IT SZOLGÁLTATÓ, HAZAI PÉNZINTÉZET, ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Az IT üzemeltető szervezet igényeinek megfelelően testre szabott tematika szerinti, elméleti és gyakorlati oktatás, ahol a hallgatók megértik, és így gyakorlatban alkalmazni tudják az ITIL ajánlásokat, folyamatokat.

Működési hatékonyság szolgáltatások

MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK ÁTVILÁGÍTÁSA – HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK

Alkalmazott működési folyamatok felmérése, az összegyűjtött információk alapján és a testre szabott vizsgálati módszernek megfelelően a szükséges működési hatékonyság és kontroll szempontú elemzések elvégzése. Az elemzést követően megállapítások dokumentálása, amely tartalmazta a feltárt észrevételeket, hiányosságokat és az azok kiküszöbölésére tett javaslatokat, továbbá a tulajdonosi kontroll kialakítására tett ajánlások összegzését.

KOCKÁZATKEZELÉSI KERETSZABÁLYZAT KIALAKÍTÁSA – ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Kockázatkezelési Keretszabályzat elkészítése, amely alapján közbeszerzési eljárás keretében, a leányvállalatok és a Holding kockázatkezelésének kiépítését meg lehet kezdeni. A munka a Keretszabályzat elkészítésén túl magában foglalta még a közbeszerzési tender során a szakmai támogatást is.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIALAKÍTÁSA – ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Az új, készülő SZMSZ véleményezése, módosítási javaslatok tétele, fő üzleti folyamatok meghatározásában szakértői támogatás, az SZMSZ és a folyamatok összehangolása, megfeleltetése és annak biztosítása, hogy minden fő üzleti folyamatot lefedjen az SZMSZ.

Projektmenedzsment szolgáltatások

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése – Hazai ingatlan beruházási és üzemeltetési vállalatcsoport

A vállalatcsoport magyarországi és külföldi cégei számára integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének projektvezetése, amelynek során feladatok voltak az üzleti területek igényeinek összehangolása, és egyeztetése a Szállítóval, a működési kockázatok elemzése, a törzsadat struktúra kialakítása, a jogosultsági koncepció kialakítása és a működési és szabályozási környezet létrehozása.

KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁS PROJEKT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA – ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

A szervezet külső tanácsadó segítségével kialakította saját kockázatkezelési rendszerét. A külső tanácsadói munka minőségének folyamatos ellenőrzése volt a projekt célja. A kockázatkezelési rendszer határidőre és megfelelő minőségben le lett szállítva.

PROJEKTMENEDZSMENT SZEMINÁRIUM SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA – HAZAI TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ, HAZAI IT SZOLGÁLTATÓ

Projektmenedzsment szeminárium anyagának összeállítása és oktatása, a megrendelő cég stratégiájával és kialakult gyakorlatával összhangban kialakított témák mentén.