Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatvédelem

A(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. ezúton tájékoztatja a siriol.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).

2. Kezelt adatok köre

A(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a kapcsolat felvétel (regisztráció, hírlevél) során rendelkezésre bocsátja.

A látogató a nevét és email címét adja meg.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

3. Az adatkezelés célja

  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

A(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket – a hírlevél leiratkozás kivételével – a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő. A(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. a hirlevel@siriol.hu email címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. -nek a további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését a(z) SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. -nek, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft.