Referenciák

A SIRIOL HUNGARY Vezetési Tanácsadó Kft. szakértői az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szereztek működésfejlesztési és informatikai tanácsadási, továbbá marketing és PR kommunikáció területeken.

Ügyfeleink között megtalálhatóak a versenyszféra nagy- és kisvállalatai, a multinacionális cégek éppúgy, mint az államigazgatási és önkormányzati szektor intézményei.

A következőkben röviden bemutatjuk szakértőink néhány kiemelt projektjét szolgáltatási területek szerint csoportosítva:

  

ITIL tanácsadás


ISO 20000-1 bevezetés támogatás
Hazai IT szolgáltatók

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az ISO 20000-1 bevezetés előtt, annak elősegítésére, hogy a tanúsítás sikeres legyen. A munka magában foglalta a folyamatok áttekintésén és átszervezésén túl, a vonatkozó szabályozások követelményekhez való illesztését is. A projektet követően a tanúsítás minden esetben sikeresen lezajlott.


IT üzemeltetés átszervezése
Hazai IT szolgáltató

A projekt célja a több országban jelen lévő vállalatcsoport több száz felhasználóját támogató - külön társaságként megjelenő - informatikai üzemeltető cég ITIL alapú folyamatainak meghatározása, dokumentálása, és a támogató jegykezelő rendszer követelményeinek kidolgozása, vezetői döntés előkészítő anyag elkészítése.


ITIL oktatás szervezése és lebonyolítása
Hazai pénzintézet
Hazai IT szolgáltató

Több napos, az IT üzemeltető szervezet igényeinek megfelelően testre szabott tematika szerinti, elméleti és gyakorlati oktatás.

 

Működési hatékonyság


Működési hatékonyság vizsgálat
Nemzetközi telekommunikációs szolgáltató magyar leányvállalata

Üzleti folyamatok és működési környezet értékelése a társaság leányvállalatánál, annak biztosítására, hogy ezek összhangban legyenek a társaság üzleti stratégiájával. Költségcsökkentési és folyamat hatékonyságnövelési alternatívák kidolgozása.


Működési folyamatok felmérése
Állami költségvetési szerv

A projekt célja, a helyszínen felmérni a hivatal pályáztatási feladatai ellátásának idő- és emberierőforrás-igényét, megvizsgálni a konkrét problémákat, valamint ezeket összehasonlítani más Közreműködő Szervezetek gyakorlatával; továbbá a támogató Egységes Monitoring Informatikai Rendszer felmérése és véleményezése.


Üzleti folyamatok felülvizsgálata
Nemzetközi gyártó cég magyar leányvállalata

A következő főbb folyamatok felülvizsgálatának célja annak biztosítása, hogy a manuális és automatizált folyamatokba az iparági jó gyakorlatnak megfelelő ellenőrzési pontokat implementálják:
- számlázás,
- készletnyilvántartás,
- bérszámfejtés.


Informatikai tanácsadás


IT fejlesztés és üzemeltetés menedzsment átszervezése
Hazai ingatlanértékesítő vállalatcsoport

Külső tanácsadói szolgáltatások nyújtása az általános irányítási feladatok minőségének költséghatékony biztosításához. A feladatok a következő menedzsment területekhez kapcsolódó külső tanácsadói segítségnyújtásra terjedtek ki: fejlesztői csapat irányítása; kapcsolattartás az üzleti területekkel; külsős fejlesztések felügyelete; számlázások felügyelete; helpdesk, support csoport irányítása; beszerzések irányítása.


Felügyeleti vizsgálatra való felkészítés
Hazai pénzintézet

Szakmai tanácsadás a Felügyeleti szervek IT területekre vonatkozó vizsgálatára való felkészülésben. A munka során az IT működési területek feltérképezését követően, a vonatkozó szabályzatok, és működési környezetek kialakítására került sor.


Menedzsment információs rendszer vizsgálata
Nemzetközi gyártó cég magyar leányvállalata

A projekt célja volt az alkalmazott menedzsment információs rendszer zártságának, és a szolgáltatott adatok megfelelőségének felülvizsgálata, és a támogató adattárház biztonsági kontrolljainak értékelése.


Főkönyvi rendszer informatikai rendszeraudit és megfelelőségi felülvizsgálat
Hazai pénzintézet

A projekt célja a belső fejlesztésű főkönyvi rendszer zártságának és kontrollkörnyezetének felülvizsgálata, valamint annak megállapítása, hogy a főkönyvi rendszer milyen mértékben felel meg a vonatkozó törvényi előírásoknak.


Technológiai kockázatkezelési tanácsadás
Hazai pénzintézet

Meghatározott banki rendszer biztonsági környezetének értékelése, amely magában foglalja a biztonsági architektúra részletes dokumentációjának tervezését és elkészítését, kockázatok áttekintését és teszt tervek elkészítését.

 

Projektmenedzsment


Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése
Hazai ingatlan beruházási és üzemeltetési vállalatcsoport

A vállalatcsoport magyarországi és külföldi cégei számára integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének projektvezetése, amelynek során feladatok voltak az üzleti területek igényeinek összehangolása, és egyeztetése a Szállítóval, a működési kockázatok elemzése, a törzsadat struktúra kialakítása, a jogosultsági koncepció kialakítása és a működési és szabályozási környezet létrehozása.


Projektmenedzsment szeminárium szervezése és lebonyolítása
Hazai telekommunikációs szolgáltató

Több napos projektmenedzsment szeminárium anyagának összeállítása és oktatása, a megrendelő cég stratégiájával és kialakult gyakorlatával összhangban kialakított témák mentén.